ประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์

1วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.๑๓ ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๓ (นายกรีฑา สพโชค) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ ๑๓ และส่วนราชการของจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแนวทาง Government Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ในพื้นที่บ้านสุขสำราญ และบริเวณด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *